هزینه ورفای بایننس و ارائه مدارک برای اکانت وریفای شده بایننس یا اکانت آماده بایننس بسیار مقرون به صرفه است و هزینه وریفای بایننس در قسمت محصولات نوشتاری شده است.